Scientia potestas est!

Kes me oleme...

sui jure OÜ on 2015. aasta märtsis asutatud eraõiguslik teadus- ja arendusasutus, mille eesmärgiks on infotehnoloogia vahendite kasutamine teaduse huvides.


Peamised sui jure tegevused:


  • toetab ja nõustab teadus- ja arendusasutusi infotehnoloogia parema rakendamise küsimustes;
  • osaleb teadusprojektides IT-partnerina;
  • kasutab infotehnoloogia vahendeid selleks, et huvitavaid teadustööde tulemusi avalikku käibesse tuua;
  • tegeleb Interneti arengu ja mõjude jälgimise ja uurimisega.